Skip to content

Voor Organisaties Loopbaancoaching, stresshantering en persoonlijke effectiviteit

Inzetbaarheidsbevordering voor iedereen

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor organisaties en  medewerkers.  De gemiddelde leeftijd van medewerkers stijgt en zij moeten langer doorwerken. De eisen die gesteld worden aan medewerkers worden er echter niet minder om. Dan is vitaliteit, gezondheid en werkgeluk de sleutel om deze eisen te kunnen volhouden.

De vraag rijst: wat kun je als organisatie doen om jouw medewerkers tot aan hun pensioen vol werkplezier te laten werken? Werk geldt voor veel mensen tenslotte als ‘een broodnodige Vitamine W’.  Om medewerkers in de eigen levens- en werkfase zodanig ondersteunen dat er voldoende balans is om productief en energiek aan het werk te zijn, heeft Vitamine Werk een aantal handreikingen voor uw organisatie ontwikkeld.
Zie hiervoor inzetbaarheidscoaching, loopbaancoaching,  outplacement of coaching op stresshantering en persoonlijke ontwikkeling.

Coaching op inzetbaarheid

Coaching op inzetbaarheid gaat over talentontwikkeling, balans werk/privé, samenwerking, jobcrafting, gezondheid en beweging. Het is gericht op bewustwording en stimulering van uw medewerkers om zelf in actie te komen en te werken aan hun eigen inzetbaarheid. En als u als organisatie de juiste randvoorwaarden biedt, dan ontstaan mooie dingen: grotere betrokkenheid bij het werk, bevlogenheid, lager ziekteverzuim, minder werkstress én een goed werkgeversimago. Op een arbeidsmarkt met veel vacatures en weinig geschikte kandidaten, is dat geen overbodige luxe, toch?

Een eerste gesprek geeft een indruk hoe het ervoor staat met uw medewerker. Een opvolgend gesprek kan de evaluatie zijn van wat afgesproken was in het eerste gesprek. Indien nodig kan in overleg met de leidinggevende een of meerdere vervolggesprekken gepland worden om concreet te werken aan persoonlijke inzetbaarheidsdoelen.

 Loopbaancoaching

Inzetbaarheid en loopbaancoaching gaan hand in hand. Daar waar inzetbaarheid zich richt op diverse aspecten van vitaliteit, werk en gezondheid, richt loopbaancoaching zich op het doelgericht werken aan het verkennen van nieuwe of aanpalende functies binnen of buiten het vakgebied van jouw medewerker.

Loopbaancoaching biedt resultaat als je als leidinggevende tegen (één van) de volgende zaken aanloopt:

  • mensen werken (te) lang in dezelfde functies om met de uitdagingen van de organisatie mee te kunnen. Duurzame inzetbaarheid is in het geding;
  • medewerkers komen niet uit zichzelf in beweging. Ze missen inzicht in hun kwaliteiten en zijn niet gewend (in- of extern) daadkrachtig te solliciteren;
  • medewerkers hebben een burn-out of bore-out en zoeken een andere, passende functie;
  • medewerkers willen meer inzicht in hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden, als input voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Outplacement

Soms moet je afscheid nemen van medewerkers. In het kader van goed werkgeverschap is outplacement dan een goede keuze. Je wilt hen hulp bieden om zichzelf doelgericht en professioneel te presenteren op de arbeidsmarkt. Een outplacementtraject is dan een goede manier die medewerkers om te leren gaan met hun baanverlies. Daarnaast is aandacht voor hun kwaliteiten en wat hen motiveert in hun werk. Zo ontstaat  een op de toekomst gerichte blik. Vaardigheden op het gebied van de nieuwste sollicitatie- en netwerktechnieken inclusief een concreet arbeidsmarkt-aanvalsplan, versterken hen in de zoektocht naar ander werk.

Aanpak

In een eerste gesprek bepalen we samen de vraag en doelstelling van het traject. Afhankelijk van de vraag en de situatie van de medewerker varieert de duur van een loopbaantraject van drie tot zes maanden. Vitamine Werk biedt ook groepsgerichte outplacement- en loopbaantrainingen aan. Een coachtraject op talentontwikkeling bestaat meestal uit vijf sessies.

Het resultaat van de coachingstrajecten

  • medewerkers benutten hun talenten, in lijn met de koers van de organisatie;
  • opvolgingskandidaten zijn waar mogelijk klaar voor sleutelposities;
  • loopbaan-/outplacementkandidaten weten welke kwaliteiten zij hebben, in welk soort werk en organisatie zij tot hun recht komen;
  • loopbaan-/outplacementkandidaten weten zich professioneel te profileren op de arbeidsmarkt via social media, sollicitatie- en netwerkgesprekken;
  • loopbaan-/outplacementkandidaten staan steviger in hun schoenen en stralen uit dat ze weten wat ze waard zijn.

Zet als leidinggevend die eerste stap naar meer Vitamine Werk voor jouw medewerker(s). Laat je inspireren en maak vrijblijvend kennis.  Bel 06-43058688 of mail naar Carinadewilde@vitaminewerk.nl


Vitamine Werk:
een ‘inzetbaarheidsboost’ voor jouw medewerkers.

Laten we kennismaken

Vitamine Werk begrijpt dat je eerst even wil kennismaken, voordat je langskomt. Laat je gegevens achter en we gaan vrijblijvend kennis met elkaar maken. 

Deze website gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring. Sta deze toe door op de 'accepteer cookies'-knop te klikken.