Duurzame inzetbaarheid / verzuimpreventie

“Het gaat mij aan het hart, als mensen met 3-0 achterstand de arbeidsmarkt op moeten stappen”

Als u in de achteruitkijkspiegel van uw organisatie kijkt, hoeveel van uw medewerkers zijn dan bewust bezig geweest met hun loopbaan in de afgelopen jaren? Hoeveel van hen halen hun pensioen bij u? Hoe gaat u er samen met hen voor zorgen dat zij dat op vitale wijze kunnen? Of zou u hen willen ondersteunen in bewustwording van hun werkwensen, bijbehorende eisen en daarmee ook de vormgeving van volgende loopbaanstappen (intern of extern)?

Veel medewerkers zijn niet gewend kritisch en bewust naar zichzelf, naar hun werk en naar hun toekomst te kijken. Als organisatie geeft dat hoge outplacement- en begeleidingskosten. En niet te vergeten een minder goed imago op de arbeidsmarkt. Daarbij is er mogelijk zelfs meer kans op ziekteverzuim. Want wie niet op zijn plek zit, voelt zich minder vitaal.

Als organisatie kun je plaatsnemen in de drivers seat, door uw medewerkers Vitamine Werk-gesprekken aan te bieden. Gewoon op vrijwillige basis. Maak hen nieuwsgierig naar waar ze nu staan, hoe het met hen is in het werk en thuis. Worden talenten voldoende benut?Hoe is het met de combi werk en gezin/familie?  Is er balans? Waar liggen nog (persoonlijke) ontwikkelingsvragen? Bewustwording van eigen regiemogelijkheden in de loopbaan is een eerste stap naar duurzame inzetbaarheid. Naar balans, groei en persoonlijke ontwikkeling in afstemming met de organisatie en haar eisen.

Als medewerker kan het prettiger zijn je ideeën over bovenstaande zaken te delen met een externe coach in plaats van met een HR-adviseur of de leidinggevende. Slechts 1 gesprek kan al verschil maken in afwachten of in actie komen als medewerker.

In overleg met u als werkgever, help ik uw medewerkers met bewustwording van hun toekomstige loopbaan en duurzame inzetbaarheid.

Bij ruim voldoende Vitamine Werk-gesprekken zorgt Vitamine Werk voor een terugkoppeling van de meest opvallende informatie uit deze gesprekken (met inachtneming van privacy). Zo kunt u als organisatie werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden om uw mensen duurzaam inzetbaar te houden: gezond, vitaal en met plezier samen werken.

In een tijd waarin behoud van talentvolle medewerkers, preventie van ziekteverzuim en een positief werkgeversimago steeds belangrijker wordt, liggen er dus volop kansen voor u als organisatie om u daarmee te profileren. Vitamine Werk-gesprekken passen mooi in deze doelen.

 Bel mij om mee te denken over ons inzetbaarheidsvraagstuk